ZARA的图片 1 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 2 名称蕾丝连衣裙

蕾丝中长版连衣裙;荷叶边无袖设计;背部束带打结闭合。

模特身高: 177 厘米

ZARA的图片 3 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 4 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 5 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 6 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 7 名称蕾丝连衣裙
ZARA的图片 8 名称蕾丝连衣裙
寄送
退货

蕾丝连衣裙 详细资料

 

颜色: 淡蓝色

7753/659

1.选择颜色

选择尺码