ZARA的图片 1 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 2 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙

短版连衣裙;立领;领扣束带打结设计;长袖袖口开叉与纽扣闭合;正面蝴蝶结闭合;腰部荷叶边设计;格纹印花。

模特身高:178 厘米

ZARA的图片 3 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 4 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 5 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 6 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 7 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
ZARA的图片 8 名称蝴蝶结饰格纹连衣裙
寄送
退货

蝴蝶结饰格纹连衣裙 详细资料

 

颜色: 海蓝色

8466/086

1.选择颜色

选择尺码