ZARA的图片 1 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 2 名称闪亮合身连衣裙

中长版连衣裙;宽吊带;圆领;合身织物

模特身高:175 厘米

ZARA的图片 3 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 4 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 5 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 6 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 7 名称闪亮合身连衣裙
ZARA的图片 8 名称闪亮合身连衣裙
寄送
退货

闪亮合身连衣裙 详细资料

 

颜色: 煤灰色

7222/272

1.选择颜色

选择尺码