BUCKLED POOL SLIDERS

¥ 149.00

Pool sliders. Featuring an adjustable double buckle.

 • 页面显示的被划去价格是指商品的吊牌价、零售价或该商品的曾展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。

  部分商品可能会出现实际收到商品的细节与页面图片展示略有不同,具体以收到商品为准。

颜色: 蓝色 | 2707/330

选择尺寸

 • 30 190/68 (18,9 cm)
 • 31 195/69 (19,6 cm)
 • 32 205/70 (20,3 cm)
 • 33 210/71 (20,9 cm)
  查看相似产品
 • 34 215/72 (21,6 cm)
 • 35 225/73 (22,3 cm)
 • 36 230/74 (22,9 cm)
 • 37 235/75 (23,6 cm)
 • 38 245/76 (24,3 cm)
 • 39 250/77 (24,9 cm)
 • 40 255/78 (25,6 cm)
  查看相似产品

添加到购物篮